MENU

Kwaliteit

- Registratie in het BIG register onder nummer 19034258304;
- Lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (relatienummer 15536) en geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister;
- Lid van de bekkenbodemwerkgroep regio Friesland;
- Lid van netwerk “de kleine praktijk” PARVA.