MENU

Klachten & privacy

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met gegevens om: daarom is naast de Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft niemand toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen Er is een geheimhoudingsplicht.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt

Ook besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachten

De praktijk hanteert de klachtenregeling van het KNGF.

Zie hiervoor de website www.defysiotherapeut.com of vraag om de folder ”Een klacht over uw fysiotherapeut”.