MENU

Afspraken

U kunt telefonisch een afspraak maken. Het kan voorkomen dat ik niet in de gelegenheid ben de telefoon aan te nemen, u kunt dan uw telefoonnummer of een boodschap inspreken, dan bel ik u dezelfde of de volgende dag terug.U kunt ook via de mail een afspraak maken.

Verwijzing: U hebt geen verwijzing van de arts nodig voor de fysiotherapeut. Wel blijft uw huisarts uiteraard de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut informeert uw huisarts, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaat, voert deze eerst een screening uit, waarin wordt vastgesteld of fysiotherapie een goede behandelwijze is voor uw klachten. Wanneer dat het geval is dan start de behandeling direct.

Als de fysiotherapeut twijfelt of nadere informatie noodzakelijk vindt wordt u gevraagd eerst contact met uw huisarts te zoeken.

Wanneer u vanwege uw klachten niet naar de praktijk kunt komen, dan kunt u aan huis behandeld worden. Hiervoor is wel een verwijsbrief van de arts nodig.